Simulace tepelných ztrát


Rozdíl mezi nezakrytým a zakrytým rybníkem je zřejmý. Velký rozdíl je však také mezi různými typy zakrytí. Velmi zřetelně to lze dokumentovat na modelu, který jsme předváděli na výstavě v holandském Arcenu. Zatímco u nezakryté vaničky bylo třeba 600 W k ohřátí vody o 20°C nad teplotu okolí, s fólií to bylo pouze 220 W. Při zakrytí koulemi 200 W, s deskami firmy EKOTEZ pak stačilo pouze 150 W. Ve všech případech byla plocha vodní hladiny 0,5m2. Pokud přepočítáme spotřebu tepla na 1m2 vodní plochy, potřebujeme 60 W, abychom zvýšili teplotu o 1°C nad okolní teplotu u nezakryté vodní hladiny, u zakrytí fólií 22 W, koulemi 20 W a pouze 15 W s deskami EKOTEZ.

Spotřebované teplo je ve skutečnosti stejné jako teplo, které se ztrací z nádrže. A jak můžete vidět z níže připojené tabulky, úspory s deskami firmy EKOTEZ jsou u skutečných rybníčků významné.

Srovnání nákladů pro různé typy zakrytí v rybnících (při průměrné hloubce 1,5 m).


Ukázky z výstavy v Arcenu